godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe:

Informacje ogólne

1.      Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych;

2.      Ustawa z 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych określa zasady uiszczania opłat w sprawach karnych (Dz.U.1983.49.223);

3.      Minister Sprawiedliwości wydał 21 marca 2016 r. (Dz.U.2016.408)rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz znaków opłaty sądowej.


Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1) bezgotówkowej:

a) na rachunek bieżący dochodów tut. Sądu;

b) za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności;

2) wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu

3) znaków opłaty sądowej.

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: sądowe płatności

 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

 

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player