godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Informacje Pomoc prawna

Bezpłatne porady prawne

Informacje na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduą się na stronie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

 
Uprawnieni do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej:
 
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
 
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
 
Zakres bezpłatnej pomocy prawnej:
 
 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilnego,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player