godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Informacje Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2017, poz. 2077 t.j.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

Plany działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu:

Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu na 2019 r.

Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu na 2018 r.

Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu na 2017 r.

Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu na 2016 r.

 

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu za 2018 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu za 2017 r.

Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu za 2016 r.

Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu za 2015 r.

 

Sprawozdania z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu za rok 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu za rok 2017 r.

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu za_2016 r.

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalności_Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu_za_2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player