• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogoszenie w sprawie II Ns 523/17

Ogoszenie w sprawie II Ns 523/17

Sygn. akt: II Ns 523/17

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez spadkobiercę wykaz inwentarza po zmarłym dnia 22 listopada 2015 r. we Wrocławiu spadkodawcy Ryszardzie Mielnickim (PESEL 58121002335), ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Pięknej 23f/4, oraz po zmarłej dnia 8 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu Grażynie Mielnickiej (PESEL 55092400562), ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Pięknej 23f/4.

 

Sąd poucza, że:

-        ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

-        osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Z./

Ogłoszenie zamieścić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tut. Sądu.

Wrocław, 2017-06-21

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player