• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogoszenie w sprawie I Ns 1297/16

Ogoszenie w sprawie I Ns 1297/16

Sygn. akt I Ns 1297/16                                                                                    Wrocław, 1 września 2017 r.

    

OGŁOSZENIE 
O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu  na podstawie art. 636 § 1-3 k.p.c., ogłasza
o złożeniu inwentarza spadku po Władysławie Jaworskim (s. Aleksandra i Stanisławy), nr PESEL: 49031105157 zmarłym 19 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Krajkowie 9, 55-020.

 

POUCZENIE

  1. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player