• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1210/16

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1210/16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Jacka Stangenberga przy udziale Barbary Kaszycy, Tomasz Stangenberg o sporządzenie spisu inwentarza zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza o następującej treści:

„ Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 27 września 2017 r. wydane zostało postanowienie w sprawie VI Ns 1210/16 o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Stangenbergu, synu Mariana i Wacławy, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 66/116, posiadającym numer PESEL  36042801312, zmarłym dnia 31 lipca 2014 r. w Trzebnicy. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnioną do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player