• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 297/17

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 297/17

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w VI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt VI Ns 297/17 został złożony wykaz inwentarza po Gabrieli Strzelczyk, zmarłej w dniu 11 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 43/26, nr PESEL 32090103529. Sąd informuje o możliwości zapoznania się z nim przez każdą osobę, która taką potrzebę uprawdopodobni, w szczególności innego spadkobiercę, wierzyciela, zapisobiercę oraz o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza przez: spadkobiercę, uprawnionego do zachowku lub zapisobiercę – jeżeli uprawdopodobnią fakt bycia daną osobą, albo wykonawcę testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player