• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1020/15

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1020/15

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2017 r. wydane zostało postanowienie w sprawie VI Ns 1020/15 o sporządzeniu spisu inwentarza po Bronisławie Janie Markowskim, synu Bronisława i Marianny z domu Świętek, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Popielskiego 14, posiadającym numer PESEL 45071901612, zmarłym dnia 27 listopada 2012 r. w Radwanicach. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player