• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogoszenie w sprawie II Ns 573/17

Ogoszenie w sprawie II Ns 573/17

II Ns 573/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art.637§ 3 k.p.c. w zw. z art.6381 k.p.c. zawiadamia, że dnia 29 stycznia 2018r. tutejszy Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Marszałek (PESEL 50021706261), zmarłej dnia 12 czerwca 2016r. w Będkowie, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 86/46. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player