• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogoszenie w sprawie I Co 45/18

Ogoszenie w sprawie I Co 45/18

Na podstawie art. 6363 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Zbigniewie Stanisławie Borkowicz (s. Edmunda i Bronisławy, nr PESEL 51083103939), zmarłym 08.06.2017 r., ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, przy ul. Marsowej 2.

pouczenie:

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player