• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 407/17

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 407/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że w dniu 26.07.2017 przed notariuszem Danutą Prus z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 został złożony przez spadkobiercę Andrzeja Sroka wykaz inwentarza po zmarłym dnia 29.12.2015r. w Wierzbicach spadkodawcy Mieczysławie Sroka (PESEL 30091808696), ostatnio zamieszkałym w Wierzbicach przy ul. Lipowej 46.

Pouczenie

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player