• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 150/17

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 150/17

Sygn. akt VI Ns 150/17

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 23.02.2017 r. przed notariuszem Rafałem Halerewiczem, Rep. A nr 527/2017, stawił się spadkobierca Andrzej Bolesław Skrzyniarz i złożył wykaz inwentarza po Danucie Marii Skrzyniarz, zmarłej dnia 7.12.2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 15/12, nr PESEL 49120116505 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player