• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 198/17

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 198/17

Sygn. akt VI Ns 198/17

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 7.03.2017 r. przed notariuszem Dorotą Dahir, Rep. A nr 00391/2017, stawili się spadkobiercy Józef Edward Wiercioch i Zbigniew Wiercioch  i złożyli wykaz inwentarza po Sabinie Wiercioch, zmarłej dnia 18.02.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ślicznej 14 m. 29, nr PESEL 41102505264 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player