• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1327/16

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1327/16

Sygn. akt VI Ns 1327/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 5.12.2016 r. wpłynął do Sądu wykaz inwentarza po Zbigniewie Tadeuszu Harasimowicz, zmarłym dnia 26.08.2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 13 m. 15, nr PESEL 64071113315, a który to wykaz został złożony przez Justynę Monikę Rosińską działającą w imieniu małoletniej córki Agaty Marii Harasimowicz. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player