godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ochrona danych osobowych Klauzule Informacyjne Informacje o przetwarzaniu danych osobow...

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu poniżej przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązujące w  tutejszym sądzie.

Klauzule Informacyjne:

a. Klauzula Informacyjna - postępowania sądowe

b. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

c. Klauzula informacyjna dla kandydatów na funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

d. Klauzula informacyjna dla społecznych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

e. Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników oraz ławników Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

f.  Klauzula informacyjna dla komorników sądowych oraz asesorów komorniczych

g. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

h. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

i. Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

j. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

k. Klauzula informacyjna dla pracowników oraz byłych pracowników

W zakresie, w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:

  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.    - Kodeks postępowania karnego,
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.    - Kodeks karny wykonawczy,
  • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.  - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.      o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania – art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy:
Dane kontaktowe
pok. 15, wysoki parter
tel. 71 37-04-218

Godziny pracy kasy
poniedziałek - piątek 8:00-14:00
przerwa: 11:00-11:30

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player