godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Ochrona danych osobowych Monitoring wizyjny (RODO)

Klauzula Informacyjna-monitoring wizyjny

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

na terenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:

 

1.      Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:

·         Budynek Sądu znajdujący się przy ul. Komandorskiej 16 (wejście do sądu, okolice bramy wjazdowej, klatka schodowa, hol, korytarze budynku, pomieszczenia Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Biura Podawczego oraz Sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych)

·         Budynek Sądu znajdujący się przy ul. Joannitów 14 (wejście do sądu, okolice bramy wjazdowej, podwórze wewnętrzne, klatka schodowa, hol, korytarze budynku, pomieszczenia Biura Podawczego oraz Czytelni Akt)

Jednocześnie, za monitoring wizyjny obejmujący obszar budynku tut. Sądu przy ul. Podwale 30 odpowiada Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.wroclaw.so.gov.pl oraz w budynku Sądu.

2.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiuz siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w zakresie realizowanych zadań.

3.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz adresem korespondencyjnym: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30.

4.      Pani/Pana dane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz osób przebywających w budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 16 i Joannitów 14 we Wrocławiu na podstawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane firmie świadczącej usługi ochrony osób i mienia oraz firmie świadczącej usługi serwisowe systemu monitoringu wizyjnego. Mogą zostać udostępnione organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa – m.in. organom ścigania.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 7 dni (dot. budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 16)oraz przez okres 1 miesiąca (dot. budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Joannitów 14), a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,na podstawie art. 22² § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego Pani/Pana dotyczących (dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób), prawo do ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, prawo do usunięcia danych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Każde z ww. żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu określa Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, który jest dostępny na stronie internetowej Sądu pod adresem: http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W związku z faktem, iż cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego wynika z przepisów prawa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne.

11.  W oparciu o tak przetwarzane Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player