godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie IIN 114/20

Ogłoszenie w sprawie IIN 114/20

 

Sygn. akt IIN 114/20

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ogłasza, że w dniu 17 lutego 2020 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 przed notariuszem Danutą Prus złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 847/2020, po Marii Nowakowskiej, nr PESEL 36021801960, córce Ignacego i Marii, zmarłej w dniu 29 czerwca 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Katowickiej nr 20/2 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy:
Dane kontaktowe
pok. 15, wysoki parter
tel. 71 37-04-218

Godziny pracy kasy
poniedziałek - piątek 8:00-14:00
przerwa: 11:00-11:30

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player