godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie II Ns 431/18

Ogłoszenie w sprawie II Ns 431/18

Sygn. akt II Ns 431/18

 

Treść:

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 
„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, żew tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po zmarłym dnia 10 stycznia 2018 r. spadkodawcy Macieju Ostrowskim, PESEL: 47010130897, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 48/53.


Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player