godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 354/17

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 354/17

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny ogłasza, że w dniu 6 września 2019 r. w sprawie VI Ns 354/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Województwu Dolnośląskiemu - Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 282 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa złote) stanowiącej odszkodowanie przysługujące spadkobiercom zmarłych Stanisława Brewko i Teresy Brewko za udział wynoszący 84/1000 w prawie własności nieruchomości nabytej z mocy prawa przez wnioskodawcę – działka ewidencyjna nr 425/1, AM-2, obręb 0003 Jerzmanice Zdrój. Powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Stanisława Brewko i Teresy Brewko po złożeniu przez nich wniosku o wydanie depozytu wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego, że nabyli spadek. Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”;

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player