• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

II Wydział Karny

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.
Poz. 127
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych


Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach;
2) w Sądzie Rejonowym w Pabianicach – IV Wydział Pracy;
3) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie – V Wydział Karny;
4) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach – VII Wydział Karny;
5) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu – II Wydział Karny.

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI ORAGANIZACYJNYMI WSZYSTKIE SPRAWY ZLIKWIDOWANEGO

II WYDZIAŁU KARNEGO, BĘDĄ ROZPOZNAWANE W VII WYDZIALE KARNYM.

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player