• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie II Ns 359/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny  na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c w zw. z art. 6381 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez : Katarzynę Lejowską, Kamilę Lejowską, Adama Lejkowskiego i Aleksandra Lejkowskiego wykaz inwentarza po zmarłym  16 stycznia 2018r. spadkodawcy Ryszardzie Lejkowskim, PESEL  58112313796, ostatnio zamieszkałym w Szczepankowicach przy ul. Wrocławskiej 13,55-040 Kobierzyce.

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 276/18

OGŁOSZENIE

 Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków  we Wrocławiu wpłynął w dniu 25 września 2018 r. notarialny protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 12 stycznia 2017 r. Janie Bobek, PESEL 51010304756, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Sokolej 51/28, 53 – 145 Wrocław. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 276/18

OGŁOSZENIE

 Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków  we Wrocławiu wpłynął w dniu 25 września 2018 r. notarialny protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 12 stycznia 2017 r. Janie Bobek, PESEL 51010304756, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Sokolej 51/28, 53 – 145 Wrocław. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 265/18

„W tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Krakowiaku, nr PESEL 56092003939 zmarłym w dniu 12 listopada 2009 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Zielińskiego 22/1 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.”.Strona 1 z 4

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player