godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 227/18

Sygn. akt VI Ns 227/18

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 4.07.2018 r. Czesław Ulatowski, Halina Fabisz, Wioletta Butterweck, Anna Belińska, Urszula Schmidt, Iwona Ulatowska-Buckert, Krzysztof Ulatowski oraz Joanna Kalicka złożyli wykaz inwentarza po Aleksandrze Ulatowskiej zmarłej dnia 24 stycznia 2018 r.we Wrocławiu przy ul. Hercena 14/2, nr PESEL 39091800226, sporządzony dnia 26.06.2018 r. oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 15.03.2018 r. wpłynął do Sądu wykaz inwentarza spadku po Marianie Jerzym Słoninie, zmarłej dnia 29.06.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Pretficza 43/7, nr PESEL 50090609371, który to wykaz został złożony przez Agatę Sielską i Mariusza Słoninę. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”.​

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 26.03.2018 r. wpłynął do Sądu wykaz inwentarza spadku po Annie Sztryk - Majchrowskiej, zmarłej dnia 12.11.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wojciech Korfantego 3, nr PESEL 55030205163, który to wykaz został złożony przez Agnieszkę Majchrowską i Grzegorza Mieczysława Majchrowskiego. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”.​

Ogłoszenie w sprawie I Ns 15/19

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny informuje, iż w tutejszym Wydziale w sprawie  I Ns 15/19 w dniu 30.07.2019r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Stanisławie Czerniaku, zmarłym w dniu 19.07.2014r. we Wrocławiu”.Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player