• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie I Ns 237/17

                    OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu  na podstawie art. 636 § 1-3 k.p.c., ogłasza o złożeniu inwentarza spadku po Janinie Dowgier (nr PESEL 33111900561), zmarłej 24 czerwca 2016r., ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu 53-522, przy ul. Skwierzyńskiej 18/8 Wrocław. 
 
 
POUCZENIE
1. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. 
2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Ogłoszenie w sprawie I N 207/18

OGŁOSZENIE

 Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków  wpłynął złożony w dniu 23 kwietnia 2018 r. wykaz inwentarza po zmarłym Józefie Grygiel PESEL 32040507533, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni.
Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Co 602/18

OGŁOSZENIE

Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków wpłynął złożony w dniu 7 kwietnia 2018 r. wykaz inwentarza po zmarłej Łucji Frydrykiewicz PESEL 25982701542, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 55/10.

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni.

Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 815/18

„W tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Krakowiaku, nr PESEL 56092003939” zmarłym w dniu 12 listopada 2009 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Zielińskiego 21/1 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.Strona 1 z 6

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player