• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogoszenie w sprawie VI Ns 1225/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Krzyki we Wrocławiu przy udziale Ireny Ławnikowicz, Patryka Kaczmarczyka, Danuty Kaczmarczyk, Elżbiety Kaczmarczyk – stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kaczmarczyku, zwraca się o zamieszczenie ogłoszenia, w części obejmującej ogłoszenia krajowe, o następującej treści:

„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w VI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt VI Ns 1225/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kaczmarczyku, zmarłym w dniu 10 marca 2013 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. M.Zaruskiego 4/2. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

 

Ogoszenie w sprawie IINs 513/17

„ W tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Marianie Nawrot synowi Mieczysława i  Michaliny , PESEL: 47081502252 zmarłym dnia 3 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Krynickiej 27 m 24 Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej.”

Ogoszenie w sprawie IINs 498/17

"W tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Stefanii Kaczmarzyk, córce Mikołaja i Agnieszki, nr PESEL 33062805928, zmarłej w dniu 5 października 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Wieczystej 111/21 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni a osoba która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarz po zmarłej”.Strona 1 z 2

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player