godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie II Ns 388/18

„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny pod sygn. II Ns 388/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Weroniki Domareckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Heronimie Pawickim zmarłym dnia 20 lipca 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Brzozowej 39.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 431/18

Sygn. akt II Ns 431/18

 

Treść:

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 
„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, żew tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po zmarłym dnia 10 stycznia 2018 r. spadkodawcy Macieju Ostrowskim, PESEL: 47010130897, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 48/53.


Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie IINs 254/18

 Sygn. akt IINs 254/18

 

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny  na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Anielę Pusz protokół, obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym dnia 13 marca 2017r. we Wrocławiu  spadkodawcy  Stanisławie Pusz, PESEL  28032502712, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 41/60

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”Strona 1 z 2

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player