godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny informuje, iż w tutejszym Wydziale w sprawie  I Ns 119/19 w dniu 28.05.2019r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Skórzewskim, zmarłym w dniu 25.04.2009r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 161/9.

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 247/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 10 lipca 2018 r. przed notariuszem Iwoną Małczak Rep. A nr 3493/2018, stawili się spadkobiercy ustawowi po spadkodawcy Krzysztofie Piotrze Wolańczyku -  Jan Grzegorz Wolańczyk i Maria Wolańczyk i złożyli wykaz inwentarza po Krzysztofie Piotrze Wolańczyku, synu Jana  i Marii, zmarłemu dnia 27 marca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałemu we Wrocławiu przy ul. Antoniego Vivaldiego 24/12, nr PESEL 66020114071 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie IINs 395/18

Dot. sprawy o sygn.  IINs 395/18

 

„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny pod sygn. II Ns 395/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po
Adolfie Łukaszewiczu zmarłym dnia 7 marca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 196/7.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 10 lipca 2018 r. przed notariuszem Iwoną Małczak Rep. A nr 3493/2018, stawili się spadkobiercy ustawowi po spadkodawcy Krzysztofie Piotrze Wolańczyku -  Jan Grzegorz Wolańczyk i Maria Wolańczyk i złożyli wykaz inwentarza po Krzysztofie Piotrze Wolańczyku, synu Jana  i Marii, zmarłemu dnia 27 marca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałemu we Wrocławiu przy ul. Antoniego Vivaldiego 24/12, nr PESEL 66020114071 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.Strona 1 z 2

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player