• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogoszenie w sprawie IINs 498/17

"W tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Stefanii Kaczmarzyk, córce Mikołaja i Agnieszki, nr PESEL 33062805928, zmarłej w dniu 5 października 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Wieczystej 111/21 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni a osoba która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarz po zmarłej”.

Ogoszenie w sprawie VI NS 655/16

VI NS 655/16

  1. W tut. Sądzie w dniu 06.02.2017r. złożono wykaz inwentarza spadku po Piotrze Resak, synu  Romana i Haliny, PESEL: 49120201993, zmarłym  dnia 24.02.2016r. w Oławie, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Radosnej 6/11. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 1020/16

W tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Antonim Maternia, synu  Pawła i Jadwigi, PESEL: 63100810694, zmarłym  dnia 27 grudnia  2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ulicy Wileńskiej 25/1 Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej.

Więcej artykułów…


Strona 1 z 2

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player