godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/19

Sąd  Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny na podstawie postanowienia z dnia 8 stycznia 2020r. polecił sporządzenie spis inwentarza po Ryszardzie Żygadło, zmarłym dnia 28.02.2014r., ostatnio stale zamieszkałym w Sobótce, Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Arturowi Gadomskiemu. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 122/19

Sygn. akt VI Ns 122/19    

 

                                                      OGŁOSZENIE

 

„ Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 27 września 2019 r. wydane zostało postanowienie w sprawie VI Ns 122/19 o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Władysławie Sławińskim, synu Wandy i Władysława, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Cedrowej 28/12, posiadającym numer PESEL 51092507797, zmarłym dnia 4 sierpnia 2018 r. we Wrocławiu. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnioną do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ”

 

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 148/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny
zawiadamia, że 19 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt VI Ns 148/17, wydał
postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Danucie Sztuce,
ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 177/13,
posiadającej numer PESEL 48112108702, zmarłej 16 sierpnia 2009 r. we
Wrocławiu. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto
tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest
spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu
lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może
uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać
przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi
spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 384/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie w sprawie VI Ns 384/18 o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Ryszardzie Widerskim, synu Mieczysława i Anny, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Wiosennej 2A, posiadającym numer PESEL 29012401559, zmarłym dnia 30 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnioną do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 1 z 5

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej (nie udziela informacji nt ksiąg wieczystych)

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Informacje dotyczące KSIĄG WIECZYSTYCH tel. 71/74-96-520

 

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player