Podział czynności

Podział czynności oraz wpisy z protokołów Kolegium:

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wykaz podziału gmin i ulic - Wydział III Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Karny

VI Wydział Cywilny

VII Wydział Karny

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium z 04.01.2018 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium z 24.11.2017 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 22.02.2018 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 4.01.2018 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 16.03.2018  + zmienione formularze podziału czynności

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 29.03.2018 +zmienione formularze podziału czynności

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 10.04.2018 +zmieniony formularz podziału czynności

wyciąg z  protokołu posiedzenia Kolegium SO z 19.04.2018 r. z załącznikami

Opisowy podział czynności sędziów i referendarzy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 21.05.2018 r. z załącznikami

Opisowy podział czynności sędziów i referendarzy SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu wg stanu na 21.05.2018 r.

Opisowy podział czynności sędziów i referendarzy SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu wg stanu na 06.06.2018 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 25.06.2018 r.

wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 2.08.2018 r.

Formularze podziału czynności z 10.08.2018 r.

Opisowy podział czynności sędziów i referendarzy SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu wg stanu na 10.08.2018 r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 23.08.2018 r. i formularze podziału czynności

Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK wg stanu na dzień 20.08.2018 r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 13.09.2018 r.

Formularz SSR A. Łężna - 13.09.2018 r.

Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK wg stanu na dzień 13.09.2018 r.

Formularz SSR P. Filipiak

Formularz SSR D. Wilczek
 
Formularz SSR M. Zdrzałka - Szymańska
 
Formularz Ref. E. Kaźmierczak -Dobrowolska
 
Formularz Ref. A. Cioch - Porada
 
Formularz Ref. M. Kochanek
 
Formularz Ref. M. Filipiec
 
Formularz Ref. J. Grasela
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 18.10.2018 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy na dzień 15.10.2018 r.
 
Formularz RSR A. Korycka od 1.11.2018
 
Formularz RSR J. Ciesielski
 
Formularz RSR S. Gadomska
 
Formularz SSR I. Wysocka od 15.1.12018
 
Formularz SSR M.Minkisiewicz od 1.12.2018
 
Formularz SSR P. Filipiak od 1.11.2018
 
Formularz SSR W. Jakimko
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK po posiedzeniu Kolegium SO z 8.11.2018
 
wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z dn.8.11.2018
 
Formukarz SSR W. Jakimko od 1.12.2018
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK wg stanu na dzień 1.12.2018
 
WYCIĄG -  z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 22.11.2018
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referedarzy na 2019 r
 
Podział terytorialny wpływu w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich 2019 r
 
WYCIĄG -  z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 22.11.2018 r.
 
Formularze 2019 r. I Cywilny
 
Formularze 2019 r. II Wydz. Cywilny
 
Furmularze 2019 r.  III Wydz. Rodz. i Niel.
 
Formularze 2019 r. IV Wydz. Ks. Wiecz. cz.I
 
Formularze 2019 r. IV Wydz. Ks. Wiecz. cz..II
 
Formularze 2019 r. IV Wydz.Ks. Wiecz. cz.III
 
Formularze 2019 r. V Wydz. Karny
 
Formularze 2019 r. VI Wydz. Cywilny
 
Formularze 2019 r. VII Wydz. Karny
 
WYCIĄG - z protokołu posiedzenia Kolegium z 6.12.2018 r
 
WYCIĄG -  z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 20.12.2018 r
 
Opisowy podział SRWK na 2019 r - po KOlegium z 6.12.2018 i 20.12.2018
 
Formularz  RSR W.Żurawińska
 
Formularz RSR A. Pomykaj
 
Formularz RSR A. Sankowska
 
Formularz RSR A.Jarosińska
 
Formularz RSR E. Sanocki
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium z 17.01.2019 r
 
Opisowy podział SRWK na 2019 r - po Kolegium z 17.01.2019 r
 
Formularz J. Ciesielski
 
Formularz A. Korycka
 
Formularz Renata Klimczak -Kaniecka
 
Formularz SSR D.Wilczek od 1.03.2019 r
 
Opisowy podział SRWK na 2019 r - po Kolegium z 21.02.2019 r
 
Formularz A. Łężna z 10.04.2019 r
 
Opisowy podział SRWK na 2019 r - po Kolegium z dnia 4.04.2019 r
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 4.04.2019 r
 
Opisowy podział SRWK na 2019 r - po Kolegium z dnia 25.04.2019 r
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 25.04.2019 r
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 4.06.2019 r
 
Opisowy podział czynności SRWK  z 10.06.2019 r
 
Formularz SSR W. Jakimko z 10.06.2019 r
 
Formularz SSR M.Minkisiewicz z 10.06.2019 r
 
Formularz SRS M. Saramaga z 10.06.2019 r
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy po Kolegium SO z 25.06.2019 r.
 
Formularz podziału czynności St. referendarz sądowy Marta Kląskała z 1.07.2019 r.
 
Formularz podziału czynności St. referendarz sądowy Elżbieta Kaźmierczak - Dobrowolska z 1.07.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 25.06.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu z dn. 16.07.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR Anety Murawskiej z 16.07.2019 r.
 
Formularza podziału czynności RSR J. Ciesielskiego z 16.07.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO we Wrocławiu z dn. 4.07.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy po Kolegium SO z 18.07.2019 r.
 
Formularz podziału czynności St. referendarz sądowy Elżbieta Konachowicz z 29.07.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 18.07.2019 r.
 
Wyciągu z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 25.07.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK z 30.07.2019 r.
 
Formularza podziału czynności SSR D. Wilczek z 30.07.2019 r.
 
Formularza podziału czynności RS R. Klimczak - Kanieckiej z 30.07.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR B.Chmielowska
 
Formularz podziału czynności SSR K. Sierpowicz-Bigos
 
Opisowy podział czynności SRWK po Kolegium z dnia 17.09.2019 r.
 
Podział terytorialny wpływu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich od 15.09.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 17.09.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR A.Łężna z 7.10.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR A.Marczyńska z 7.10.2019 r.
 
Opisowy podział czynności po posiedzeniu Kolegium SO w dn.26.09.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO w dn. 26.09.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO z 8.10.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy po Kolegium z 8.10.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR A. Piecuch -Plewy z 21.10.2019 r.
 
Formularz SSR A. Świderska z dn.5.11.2019 r.
 
Formularz SSR M.Minkisiewicz 5.11.2019 r.
 
Opisowy podział czynności SRWK po Kolegium SO z dn.24.10.2019 r.
 
Podział terytorialny III Rodzinny i Nieletnich od 1.11.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO w dn.24.10.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów i referendarzy SRWK - uaktualniony w dn. 19.11.2019 r.
 
Wyciąg protokołu posiedzenia Kolegium SO w dn. 12.11.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych na 2019 r. - zaktualizowany w dn.10.12.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium SO w dn. 28.11.2019 r.
 
Formularz podziału czynności SSR Witold Jakimko z 6.12.2019 r.
 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w dn. 28.11.2019 r.
 
Opisowy podział czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu na 2020 r.
 
Formularze podziału czynności 2020 r. I Wydział Cywilny
 
Formularze podziału czynności 2020 r. II Wydział Cywilny
 
Formularze podziału czynności 2020 r. III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
Formularze podziału czynności 2020 r. IV Wydział Ksiąg Wieczystych cz.1
 
Formularze podziału czynności 2020 r. IV Wydział Ksiąg Wieczystych cz.2
 
Formularze podziału czynności 2020 r. IV Wydział Ksiąg Wieczystych cz.3
 
Formularze podziału czynności 2020 r. V Wydział Karny
 
Formularze podziału czynności 2020 r. VI Wydział Cywilny
 
Formularze podziału czynności 2020 r. VII Wydział Karny
 
Podział terytorialny wpływu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zobacz stopkę...