Pomoc rodzinom dotkniętych przemocą

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, link do zakładki przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Zobacz stopkę...