Pomoc rodzinom dotkniętych przemocą

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

files/20170726_Baza_teleadresowa_podmiotow_realizujcych_programy_korekcyjno_-_edukacyjne_2017.pdf

files/20170726_BAZA_TELEADRESOWA_PODMIOTOW_SWIADCZCYCH_POMOC_DOSWIADCZAJCYM_PRZEMOCY_-_2017.pdf

files/20170726_Baza_teleadresowa_SOW_-_Dolny_Slask.pdf

files/20170726_Rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_-2017_r_.pdf

files/20170726_Rejestr_placowek_udzielajacych_tymczasowego_schronienia_2017_r_.pdf

 

Zobacz stopkę...