Ogłoszenie w sprawie II Ns 388/18

„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny pod sygn. II Ns 388/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Weroniki Domareckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Heronimie Pawickim zmarłym dnia 20 lipca 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Brzozowej 39.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

Zobacz stopkę...