epuap

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 roku (Dz.U.2018.poz.180 t.j.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 tj). 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP

 

Zobacz stopkę...